Happy Valentine's Day!

 W tym roku Walentynki będą zupełnie inne od poprzednich. Restauracje zamknięte, kina zamknięte, generalnie opcji jest dużo mniej. Pozostaje nam je celebrować w domu. I tutaj można poszaleć i popuścić wodze fantazji, tworząc sobie w domu swoją małą iluzję.

  • Kino/teatr - internet oferuje chyba wszystkie możliwe filmy świata, spektakle również są transmitowane w internecie; robimy popcorn, kupujemy napoje, przygaszamy światło i włączamy film/transmisję. Oczywiście jeśli mamy takie możliwości można zaszaleć z dolby surround, ekranem czy wygodnymi "kinowymi" fotelami, haha
  • Restauracja - nie możemy iść do naszej ulubionej knajpki, ale nasza ulubiona knajpka może przyjść do nas. Nakrywamy pięknie stół, zamawiamy nasze ulubione dania, przygaszamy światło (wiem! to mój konik) i udajemy, że udało nam się wyjść!
  • Pidżamowy dzień - dla niektórych Walentynki to świetna okazja, żeby dogodzić samemu sobie chociażby pozostając cały dzień w pidżamie (w tym roku Walentynki przypadają w niedzielę, więc można!), snując się po domu i zwyczajnie odpuszczając sobie presje otoczenia! 

Niezmiennie polecam kwiaty(!!!), czekoladki, kartki z wyznaniami miłosnymi, szmirowate filmy, które zawsze kończą się happy endem. 

Oczywiście, wiem, że są wśród Was osoby, które nie uznają tego święta, uważają, że jest bez sensu, totalna komercha itd. Ale kochani, co nam w tej cholernej pandemii pozostało? Każdy dzień to dzień świstaka, codziennie w kółko to samo. Dlatego może warto w tym roku odpuścić sobie to kontestujące podejście i zaszaleć, tylko po to by nie zwariować?

This year's Valentine's Day is gonna be totally different. The restaurants and cinemas are closed, and generally the choice what to do is limited.All we can do is to celebrate at home. And here you can go crazy and create yo'self a liitle piece of "paradise".

  • Cinema/theatre - the internet provides you with any film you can think of, theatre plays are also broadcast on the web, you make popcorn, buy beverages, turn down the lights and there you go. Of course you can get a level higher by incorporating dolby surround, fancy screen or cinema loungers, haha
  • Restaurant - you can't go to your fave restaurant, but your can invite your favorite restaurant to your home. You lay the table with festive tableware, order what you fancy eating, turn down the lights (I know! I hate ceiling light on!), light the candles and pretend you're eating out!
  • Pajama day - for some Valentine's Day is just a perfect moment to indulge themselves by just staying in their pj's all day (this year it's Sunday so it's possible), mooching around and just letting go of the outside pressure!  

Invincibly, I still recommend flowers(!!!), chocolates, valentine's day cards, trashy movies which always end with a happy end.

I know that some of you don't even like this day and think it's lame and commercial. But guys, what's left for us in this freaking pandemic? Every day is a groundhog's day, each day seems alike. That's why you should drop the contestatory attitude and go with the Valetine's Day flow not to lose your mind!

Comments