Something for the mood

OK, trzeba zrobić coś z tym poniedziałkowym zniechęceniem. 
Piosenka na dziś (posłuchaj tutaj)

OK, it's time we did something with the Monday mood.
 A song for today (listen here)!

Comments