A Very Subjective Review

Od lat kupuję magazyny dla kobiet. Serio, kiedyś był to totalny nałóg. Teraz zdrowe przyzwyczajenie. I choć bardzo je lubię, jestem wobec nich dość krytyczna.

I've been buying women's magazines for years. Seriously, it  used to be a total addiction. Now, it's just a healthy habit. And even though I like them, I am rather critical.(mam na myśli wszystkie magazyny, Harper's ładnie wychodzi na zdjęciach :) 
 Nie wiem, czy to tylko moje zdanie, ale można w nich znaleźć dużo "niczego":

(I mean all magazines, Harper's is just photogenic)
I'm not sure whether it's only my opinion or not, but we can find a lot of 'nothing' in there:


#1 Stylizacje z kosmosu / Space looks


Wiem, wiem, to haute couture... No, ale dla kogo. Lubię modę, ale w jaki sposób zainspirować się stylizacjami tak odjechanymi, że można by nimi straszyć dzieci, albo zagrać jedną z głównych ról w baśniach tysiąca i jednej nocy?

I know, I know, it's haute couture... But for whom. I like fashion, but how to get inspired by such superduper images you could spook children or get one of the main roles in the Stories from the thousand and one nights?


#2  Porady z chirurgii / Surgery tips


Nie wiem czy to wynika z tego, że ten problem ze względu na wiek, aż tak bardzo mnie nie dotyczy (choć chyba niestety powoli zaczyna :/, czy dlatego, że ceny tych zabiegów są z kosmosu (znów kosmos ;), czy może dlatego, że w naszym społeczeństwie jest to nadal sport dla elit. Nie wiem, te strony mogłyby dla mnie nie istnieć. Mówiłam, że to bardzo subiektywny przegląd.

I don't know if it's because the problem still doesn't concern me because of age (nonetheless, I'm getting there :/, or whether it's because the surgeries are way too expensive, or whether it's still a jet-set thing. I'm not sure, for me these pages could not exist. Told'ya it's a very subjective review. 


#3  Strony o niczym / The "nothing" pages


 Dla niektórych z Was są to pewnie ciekawe strony (nie chcę się powtarzać, ale to subiektywny przegląd ;). Na tych stronach znajdziecie informacje o różnych postaciach, wydarzeniach, osobliwościach. Czytam i zaraz zapominam. Super ważne informacje :)

For some of you I guess these may be interesting pages (I don't want to be boring, but this is a very subjective review ;). There you find info about different people, events, oddity. I read and forget. Super important infomation :)

#4 Rozmowy o zapachach / Scented talks


W magazynach aż roi się od reklam perfum... I jeszcze to? Idź do perfumerii i sprawdź, a potem na kawę i decyzja podjęta! Tak w ogóle, kto kupuje perfumy na podstawie artykułu...;)

Perfume's adverts galore in magazines... And this too? Go to a perfume store and check, then get coffee and make a decision! Who buys perfume because of an article...;)


#5 Kupony, kupony / Coupons, coupons


Pół biedy jeśli są to kupony na szaleństwo zakupów (czy inne okazje), ale jeśli są to kupony dla właścicielek kart określonego banku, to na serio, strata papieru...

 It's not that bad if they're for the shopping madness (or other occasion), but if they're for owners of a bank, then seriously, waste of paper...


#6 Gruby jak książka / As thick as a book

Was pewnie cieszy gdy gazeta jest gruba i można się nią podelektować dłużej. Ja mam zespół nadpobudliwości (ha ha) i cierpię na chroniczny brak czasu, więc lubię gdy gazeta nie przypomina mi, że niczego nie potrafię zrobić do końca (czyt. przeczytać jej, choć jest tylko gazetą!).

You probably like when a magazine is thick and you can enjoy it longer. I'm irritable (ha ha) and I suffer from a chronic lack of time, so I prefer when a magazine doesn't remind me I cannot finish anything (i.e. read it, though it's only a mag!).


Tyle wad, tyle bezsensownej makulatury. I co z tego. Ja nie przestanę kupować gazet, Wy pewnie też, ale ponarzekać można. Czyż nie? :)

So many drawbacks, so much waste paper. So what. I won't stop buying magazines, you probably either, but complaining is free, right?

Comments