If you find it hard to survive the remnants of winter


Staram się nie narzekać... Jednak zawsze o tej porze roku marzę o tym, by się wyrwać z tego zimnego, smutnego kraju gdzieś, gdzie zawsze świeci słońce lub tam gdzie po prostu życie wydaje się bardziej znośne. Ech, zimno już dało mi na tyle w kość, że obecnie działam w trybie uśpienia, jak niedźwiedź (z tą małą różnicą, że nie mogę spać, bo muszę zmagać się z rzeczywistością). By powoli wyjść z gawry (ciąg dalszy analogii ;), postanowiłam zrobić tablicę inspiracji (dla siebie) dla Was, gdyż zakładam, że nie jestem jedynym niedźwiedziem na tej planecie. Wiosna idzie, będzie dobrze!

I try not to complain... But this time of year I always dream of running away from this sad and cold country somewhere where the sun always shines or at least where life seems less killing. Sigh, this cold weather has already put me through it and now I'm on a sleep mode like a bear (with this tiny little difference that me, I have to deal with reality). So in order to leave my (bear's) lair (more analogy ;), I decided to make a moodboard (for myself) for you hence I assume I'm not the only bear on this planet. Spring is coming, it's gonna be good!

Comments