Styling a console table

Uważam, że w każdym domu powinno się znaleźć miejsce na konsolę. Obecnie konsola to po protu stolik, który przystawiamy do ściany, dawniej był to blat przytwierdzany do ściany i oparty na dwóch przednich nogach. Konsola jest meblem nie tylko użytecznym, ale przede wszystkim jest świetnym "wypełniaczem" pustych miejsc, którym brakuje charakteru.
Konsolę można wystylizować na wiele sposobów, moim zdaniem Becki Owens jest w tym ekspertką. Co zrobić jednak gdy Twój (mój) styl się zmienił z tradycyjnego na bardziej współczesny, a Ty (ja) zostajesz z meblem, który pamięta stare czasy, jednak jest zbyt cenny by się z nim rozstać? Hmm... zdarza się, ale szaleństwem (zbyt piękne) byłoby pozbywać się wszystkiego ot tak.
Co zrobić by zbyt ozdobny mebel nie wyglądał na takowy? Otóż akcesoria są tu kluczowe!

I believe that every home should have some space for a nice table console. Now a it's just a table that we put against a wall, but it used to be a counter which was attached to the wall and leaning onto two front legs. A console table is not only a useful piece of furniture, but also a great "filler" of empty spots which lack character.
A console table can be styled in many ways, personally I think Becki Owens is a real pro when it comes to styling (anything, literally). But waht if your (my) styling taste has changed from a traditional to a more modern one, and you (me) are left with an item which reminds you of the olden times, but is too valuable to break up with? Hmm... it happens, but it would be crazy (too beautiful) to get rid of it just like that.
What shall we do then to change its image? The accessories are the answer!


Jak widać moja konsola ma zdobienia, które należało stonować. A ponieważ mój styl ostatnio skręcił troszkę w stronę mid-century (modernistyczny styl polowy XX wieku), dobrałam kilka akcentów, które odwróciły uwagę od ozdobnych elementów konsoli.

As seen above my console table is rather ornamental, which I needed to tone down. And since my style has significantly turned to a mid-century one, I went for some details which diverted our attention from the ornaments on the console.Po pierwsze dodatki na blacie ograniczyłam do minimum, tylko rośliny oraz prosta w swej formie lampa stołowa. Rośliny to nieodzowne sukulenty (jedyne kwiaty które przetrwają moją sklerozę, która funduje im nieustanną suszę), które nie mają zbyt wielkich wymagań i nawiązują do stylu całego wnętrza. Lampa ma prosty kształt, żadnych zdobień. Pod konsolą ustawiłam taboret, który uratowałam z zestawu mebli na wysoki połysk (meblościanki), który przez wiele lat stał u moich rodziców. Przerobiłam go i jest ulubionym meblem moich dzieci. Kolor obicia nawiązuje do koloru passepartout w ramce u góry oraz świetnie współgra z kolorem ściany.

First, I limited the number of the accesories on the counter, just the plants and a simple table lamp. The greenery are indispensable succulents ( the only plants which survive the harsh draught caused by my senior moments;), which don't require much attention and complement on the rest of the interior. The lamp has a very simplistic shape, no ornaments. Under the console I put a stool which I salvaged from my parents' high-gloss furniture set (wall unit) which used to stand in my family home. I remade it and now it's my kids' fave piece of furniture in our home. The color of its upholstery matches the passepartout in the photo frame above and tones in the color of the wall.


Jak widać wszystko da się zrobić. Uważam, że udało mi się zmienić charakter mojej konsoli. Jeśli masz konsolę, staraj się jej nie zagracać. Wystarczy kilka przykłuwających wzrok dodatków, wzajemnie się komplementujących czy to kolorem czy formą. Czasami idealna stylizacja danego kąta zabiera mi chwilę, czasami robię to na raty, gdyż nie potrafię się zdecydować. Pamiętaj, że to Twój dom i to że ustawisz coś raz, nie oznacza, że ma tak zostać na zawsze.

As you can see, anything's possible. I guess I managed to change the character of my console table. If you do have a console, try not to clutter it. All you need is just a few eye-catching accessories, complementing each other with form and/or color. Sometimes it takes me just several minutes to style one nook, but sometimes it takes hours before I make final decision. Remember, it's your home and putting an item in one place doesn't have to mean it has to stay there forever. 

Comments