#Inspiration


Moje stopy są w raju! Najwygodniejsze buty świata. Nareszcie moje! 
Trochę ortopedyczne, ale nie całkiem :)) Birkenstocks rock!

My feet are in heaven! The most comfortable footwear ever. Finally mine!
Look a bit orthopedic but not entirely :)) Birkenstocks rock!

Comments