Autumn Melancholy....

Każdego roku, gdy kończą się wakacje, zaczyna się rok szkolny, wieczory stają się coraz chłodniejsze, pojawiają się poranne mgły, a drzewa zaczynają zmieniać swe kolory, ja popadam w totalną melancholię i nucę pod nosem piosenkę T.Love (posłuchaj).

...jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice...

Every year when vacation's over, the school year begins, the evenings become colder, morning fogs appear, and the trees start to change their colors, and me... I get totally sentimental and hum this T.Love song (listen).

... when fall comes I always think of days as old as the bulidings... Uwielbiam T.Love i często się przy nich rozklejam, albo śpiewam i tańczę jak opętana. Ta piosenka jednak zajmuje szczególne miejsce w moim sercu, i rzeczywiście jesienią zawsze myślę o dawnych czasach, lubię spacery w parku po dywanie z kolorowych liści, lubię złotą polską jesień i właśnie wtedy lubię podziwiać starą architekturę polskich miast, te kamienice, które tyle przeszły, te które lata świetności mają już za sobą, albo jeszcze przed sobą (zawsze mam taką nadzieję).
I love T.Love and I often unglue myself when listening to them, or I sing and dance like crazy. But this song is really special for me and in fall I always go back to the old times, I like walking in parks on paths covered with colorful leaves, I like Polish golden fall and I like to admire the old architecture of Polish towns and cities, the buildings which went through so much, those which already had their glory days or those which still have the chance to get them back (I always hope so).
Nie wiem czy to tylko ja, czy Wam też zdarza się patrzeć na Polskę jakoś inaczej tylko dlatego, że znów nadeszła jesień...

I don't know whether it's just me or do you also change your way of thinking of Poland when fall comes...

Comments