Sitting on the Moon

Pamiętacie jak kiedyś wspominałam, że jestem w trakcie przerabiania starego fotela? Otóż w końcu, z pomocą innych, udało mi się go skończyć.
Szczątki, które zakupiłam na wyprzedaży Politury (tak na marginesie, warto zobaczyć ich stronę i fb, robią bardzo fajne rzeczy) to fotel z 1959 roku projektu W. Księżyca. Zaintrygował mnie kształt siedziska (kolor może mniej, bo przypominał to coś brązowego, haha). W oryginale wyglądał mniej więcej tak (to, co kupiłam to była rama w częściach i osobno, oczywiście, część tapicerowana - i nie zrobiłam zdjęcia!). Jednak skontaktowałam się z chłopakami z Politury i podesłali mi to zdjęcie:

Remember when I told you I was in the moddle of doing an old archmair makeover? Well, finally, with the help of others, I managed to finish it.
The remains which I bought on a sale of Politura (side note, their website and fb account is really worth checking out as they make great stuff) were in fact a 1959 design of W. Księżyc (which means "Moon"). I got intrigued by the shape of the seating (maybe less by the color as it reminded me of the brown thing, if you know what I mean, haha). Originally it looked more or less like this (what I bought was just a frame in parts and the seating - I didn't take a photo of it!). However, I got in touch with guys from Politura and they sent me this photo:

Oto co napisali:
"Powyżej, na zdjęciu protoplasta Pani krzesła z wystawy na MTP w Poznaniu. Jest to model zaprojektowany przez W. Księżyca w 1959 roku. Prawdopodobnie został on lekko zmieniony (jak wiele projektów w tamtym czasie), aby dopasować go do produkcji seryjnej. Dodano poprzeczkę pomiędzy tylnymi nogami i lekko zmieniono kształt podłokietnika. To były częste zabiegi, które stosowano w latach 50 i 60. Wówczas projekty prezentowane na targach nie były testowane i dopiero w fabrykach dopasowywano wzory do standardów konstrukcyjno-produkcyjnych. Często bez wiedzy autorów 🙂 W. Księżyc był jednym z projektantów Spółdzielni Artystów ŁAD, jego twórczość przypada na okres powojenny (głównie lata 50 i 60). Mieszkał i pracował w Warszawie

That's what they wrote:
"Above you can see the progenitor of your armchair at the International Poznań Fair. It's a design of W. Księżyc from 1959. It was probably changed (as many designs at that time) to adjust it to a mass production. A crossbar between the rear legs was added and the armrest shape was changed. It was common measure used in 1950s and 60s. At that time designs shown at the fair had not been tested and later on were adjusted to construction and production standards, very often without the author's knowledge. W. Księżyc was one of the ŁAD Design Cooperative of Artists, whose work falls on the postwar time (mainly 1950s and 60s). He lived and worked in Warsaw."   

No więc oto efekt moich zabiegów...

So that's the outcome of my work...


Jestem dumna, że udało mi się go tak odrestaurować. Ramę oszlifowałam ręcznie (najlepiej papier ścierny nawinąć np. na drewniany klocek, wtedy szlifowanie idzie jak po maśle). Pomalowałam ją satynową lakiero-bejcą w bardzo jasnym odcieniu. Siedzisko oddałam w ręce tapicera, a ramę złożył mój teść.
Fotel stoi w centralnym miejscu, w salonie. Cieszę się, że udało mi się uratować ten kawałek historii przed zniszczeniem. Ma już prawie 60 lat, a wygląda jakby był współczesnym projektem.

I'm so proud I got to redo it like this. The frame I sanded by hand (it's good to wrap a wooden block into sandpaper, then the sanding is a piece of cake). I painted it with lacquer-wood stain in a fair color. I had the seating upholstered by w professional, and the frame was assembled by my father-in-law.
The armchair got its place in the focal point in our living room. I'm really happy that I managed to save this piece of history. It's almost 60 years old but looks like a contemporary design.

Comments