Teacher's life
Jak pewnie zauważyliście, moja aktywność na blogu ostatnio zmalała. No cóż, nie bez przyczyny, końcówka roku dla nauczyciela oznacza ogrom pracy (choć z drugiej strony, nie umiem sobie przypomnieć, który okres w życiu nauczyciela oznacza kompletny spokój ;). Sprawdziany, testy, chęć poprawienia przez uczniów słabszych ocen, rady pedagogiczne, spotkania, ech można by wymieniać jeszcze przez chwilę. Gdy tak intensywnie pracujesz przez cały rok szkolny (intensywnie, spytacie... hmm, no cóż, myślę, że mogę użyć takiego określenia, choćby ze względu na wieczory - ok. 90% z nich w roku szkolnym spędzonych nad sprawdzianami i esejami, mnie do tego obliguje).
Właściwie nigdy nie myślałam o tym, że zostanę nauczycielką, choć patrząc na moje wykształcenie można było przypuszczać, że jednak skończę w szkole, heh. Jednak nigdy w życiu nie wpadłabym na to, że skończę w moim ukochanym liceum, do którego kiedyś sama chodziłam. Nie przesadzę mówiąc, że ta szkoła była świetnym wyborem, bo to w niej zaczęło się dla mnie wiele ważnych rzeczy, które miały wpływ na całe moje dalsze życie. Po pierwsze przyjaźnie, które trwają do dziś! Po drugie przynależność do pewnej grupy, do absolwentów szkoły z tradycjami, znajomość fantastycznych ludzi i nauczycieli, którzy teraz są moimi kolegami i koleżankami z pracy.
Stojąc teraz za biurkiem, czy raczej siedząc na ławce (rzadko siadam za biurkiem - wychodzi moja kinestetyczność) widzę młodych ludzi i przypominam sobie, jak to było, gdy ja siedziałam na ich miejscu (często dosłownie!). Chyba nie muszę mówić, jak czasami ciężko mi zachować kamienną twarz, gdy żartują, haha. Ale do sedna, to niesamowite jaką satysfakcję daje moment, w którym widzisz, jak zaczynają rozumieć o czym mówisz, gdy widzisz, że są z Tobą szczerzy w rozmowie, gdy zwracają się do Ciebie z prośbą i w końcu, gdy na koniec roku przychodzą i mówią Dziękuję. To dla nauczyciela naprawdę miłe chwile, gdy usłyszy, że był ważną częścią ich szkolnego życia.
Patrząc na nich, chciałabym im "sprzedać" swoje doświadczenie, chciałabym, żeby nie popełnili moich błędów, by wiedzieli, gdzie leży sens tego wszystkiego. Wiem jednak, że muszą niestety przejść swoją własną drogę i popełnić wiele błędów, aby wiedzieć kim są i co chcą w życiu robić.
Nadeszły wakacje i to jest piękne! Dziękuję wszystkim za ten rok, był naprawdę niesamowity. Jak widzicie, ja już w wakacyjnym nastroju! Zapraszam na lifestylebyola.com, mam mnóstwo czasu by pisać, więc zachęcam Was do odwiedzin bloga i mojego instagrama @lifestylebyola!

As you probably noticed, I haven't been very active on my blog. Well, not without a reason, the end of school year means loads of work for the teacher (on the other hand, I can't think of the time when the teacher's not too occupied ;). Tests, students wanting to improve their marks, staff meetings, I could go on like this for a while. When your work is so intensive throughout the whole school year (intensive? one might ask, well I guess I can use the adjective due to 90% of my evenings in the school year spent marking tests and essays).
In fact, I never thought I would become a teacher, although taking my education you might assume I would end up in school, hah. But I definitely wouldn't think of ending up in my beloved high school which I attended. I won't exaggerate if I say this was the best choice because in this school many great things started there and have influenced my whole life. First, all those increadible friendships which have lasted until today! Second, the fact that I belong to a group of people, who have graduated from a school with long tradition, and that I have met so many amazing people and the teachers who have now become my colleagues.
Now standing behind the teachers desk, or rather sitting on the students desks (hardly ever do I sit behind the desk - my kinaestetic nature doesn't let me do this) I see these young people and I remember myself sitting in their places (sometimes literally!). Do I have to mention how hard it's sometimes to keep my face straight when they make jokes?lol But let's cut to the chase,  it's so satisfying when they start understanding what you mean, when you see they're honest in a convesration, when they ask you for a favor and in the end when they come to say "Thank you". For the teacher, it's such a fantastic moment when you hear you have been such an important part of your students' school lives.  
When I look at them I'd like to give them my own experience and help them avoid the mistakes I made, to tell them what it's all about in life (as if I knew, haha). But I know they have to take their own path and make all the mistakes to become the person they really want to be. 
The vacation has come and it's beautiful! Thank you all for this amazing year. As you can see I'm in a vacay mood already! I have lots of free time to write now so come on over on lifestylebyola.com and my instagram account @lifestylebyola!

Comments