New York, New York!

Och, moi drodzy!
Nawet nie wiecie jak bardzo chciałabym się teraz teleportować do Nowego Jorku! Uwielbiam Nowy Jork od dawna. Od dawna marzę o tym, by tam pojechać, poczuć atmosferę tego miasta i po prostu spełnić swoje marzenie o nim.
 
Oh, dear folks!
You can't imagine how much I'd love to teleport to New York! I've been obsessed with New York for so long that I don't even remember. I've been dreaming to go there, feel the rythm of the city and to just make my dream come true.
 


 
Teraz w dobie pandemii ta tęsknota doskwiera mi jeszcze bardziej. Z jednej strony wiem, że nie mogę tam teraz jechać z przyczyn natury finansowo-zawodowej, ale jeszcze bardziej wkurza mnie ten drugi powód, dla którego nie mogę odwiedzić Wielkiego Jabłka - pandemia!
 
Now amidst the pandemic my longing is even more unbearable. On the one hand I know that I can't go there due to my financial and professional circumstances, but what makes things even worse is the second reason why I can't travel to Big Apple - the pandemic!
 


 
Mówiąc całkowicie poważnie, brakuje mi dużych miast, ich energii, ludzi, możliwości spędzania wolnego czasu innego niż spacer po bezdrożach... Ech... Nowy Jork stanowi tego wszystkiego kwintesencję. A ponieważ obecnie nie ma nawet sensu jechać do Poznania, ponieważ wszystko jest zamknięte, można równie dobrze marzyć o Nowym Jorku...
Nie wiem, czy to co piszę, ma dla kogokolwiek jakiś sens, ale to mój blog i moje bardzo subiektywne spojrzenie na świat ;) A więc kto jest #teamnewyork ?
 
But seriously, I miss big cities, the people, the possibilities which big cities entail other than going for a walk... Sigh... New York is the quintessence of it all. And since there's no point in visiting Poznań, due to lockdown, you can  as well dream of going to New York...
Not sure if any of it makes sense to you, but it's my blog and my very subjective point of view ;) So who's #teamnewyork ? 

Oto Bill Withers i jego Lovely day, który gdy zamykam oczy przenosi mnie właśnie tam...
 
Here'e Bill Withers and his Lovely day, which when I close my eyes takes me to New York...
Source: pinterest.com, youtube.pl


Comments