Garance inspires #2

Dziś dalsza część Garance inspires, tzn. obiecana recenzja książki Love Style Life, mojej ulubionej Garance Dore.
Książka naszpikowana pięknymi zdjęciami, rozmowami z inspirującymi kobietami (m.in. Emmanuelle Alt, Diane von Furstenberg), ale przede wszystkim dużo interesującego tekstu, nie sztucznie napompowanego, ale bardzo bezpośredniego. Cała Garance ;) Uwielbiam ją właśnie za to, że nie koloryzuje, nie ukrywa swoich słabości, podkreśla jak ważny jest szacunek wobec innych, no i oczywiście w zabawny sposób ukazuje różnice między mieszkańcami Paryża i Nowego Jorku. W książce odnajduję bardzo dużo siebie, błędów, które do tej pory popełniałam, to jak dochodziłam do niektórych rzeczy... Bardzo ciekawe doświadczenie, bo okazuje się, że kobiety na całym świecie mają te same problemy.

Autorka skupia się na trzech sferach (jak sam tytuł wskazuje :) Miłości, Stylu i Stylu życia. Każdej z tych części Garance poświęca bardzo dużo miejsca. Jeśli chodzi o styl, w pamięć zapadło mi kilka cennych uwag: dostosuj strój do stylu życia, poznaj swoje ciało i ograniczaj listę ubrań, w których jest Ci dobrze, pomyśl, co chcesz wyrazić swoim strojem, ale przede wszystkim, oznaką, że znalazłaś swój styl jest, gdy przestaje Ci przeszkadzać kupowanie ubrań do siebie podobnych/tych samych. To tylko mała próbka :)

Książka jest naprawdę świetna. Myślę, że te z Was, które nie śledzą jej bloga (choćby ze względu na ograniczenia językowe), powinny przeczytać tę książkę. A te z Was, które go śledzą, powinny ją przeczytać, by jeszcze lepiej zrozumieć jak powstała Garance Dore, gdyż ma babka dużo fajnego do powiedzenia.
Panowie, fajny prezent gwiazdkowy (jakby co ;)

Today the second part of Garance inspires, as I promised, the review of Love Style Life, a book by my fav Garance Dore. The book's full of beautiful photos, interviews with inspiring women (like Emmanuelle Alt, Diane von Furstenberg), but most of all lots of interesting text, very direct and honest. Whole Garance :) I love her because of that, she doesn't stretch it, doesn't hide her flaws, highlights how important it is to respect others, and last but not least, she shows the differences between Parisians and New Yorkers in a funny way. While reading I could find a lot of myself in the book, the mistakes I made, the way I learned stuff... A really interesting experience, as it turns out women all over the world have the same problems.

The author deals wiith three areas, Love Style and Life. She devotes a lot of space to each of them. When it goes to style, I remember the following: adjust your outfit to your lifestyle, know your body and limit the list of clothes that are good on you, think what you want to express with your outfit, but most of all, you have found your own style the moment you don't mind buying the same/alike clothes That's just a small sneak peek :)

The book's really good. I think that those of you who don't follow her blog (because of the language limitations) should read the book. And those of you who do, should read it to know how Garance Dore was born, as she sure does have a lot to tell.
Gentlemen, a good Christmas present (just so you know :)


Comments