Timelessness

Spójrzcie na wybrane przeze mnie zdjęcia. Co mają ze sobą wspólnego...?

Take a look at the photos below. What do they have in common...?

Lee RadziwiłłLee Radziwiłł i Jackie Onassis

Brigitte Bardot
Faye Dunaway

Jane Birkin

Jane Birkin

Jane Birkin

Catherine Deneuve

Catherine Deneuve

Katharine Ross

Bianca Jagger

Myślę, że mają jeden wspólny mianownik - ponadczasowość. Pomimo, iż pochodzą z lat 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku, można by je wziąć za współczesne. Tylko jakość obrazu zdradza ich wiek. Skąd więc to poczucie, że równie dobrze mogłyby zostać zrobione dziś?

Sama się waham. Nie wiem czy to przez piękno i klasę kobiet, które się na nich znajdują. Czy może chodzi o stroje - klasyczne, proste, ponadczasowe, prostotę makijażu i fryzury. Może chodzi o to, ze trendy przychodzą, odchodzą i znów powracają, tak więc zdjęcia z poprzednich lat są nadal bardzo aktualne. A może chodzi zwyczajnie o bycie sobą, posiadanie własnego stylu...
Myślę, że wszystkie czynniki naraz: zachowanie umiaru, pewna doza naturalności i nonszalancji w połączeniu z prostotą stroju dają właśnie ten efekt.

I think the common thing is, they're timeless. And although they were taken in 1960's and 70's we could easily think they've been taken now. Only the quality of the pictures shows their real age. 
So why do we feel they could have been taken today?

I'm not sure. Maybe it's because of the beauty and class of the women depicted. Perhaps it's about the clothes - classic, simple, timeless, the simplicity of make up and hair. Or maybe it's because of all the trends that come and go and then come back again that make the old photos look so contemporary.
And it's about being ourselves and having our own style...
I guess all those things make that: moderation, certain dose of natural beauty, nonchalance and the simplicity of clothes. 

Czy nasze zdjęcia będą kiedyś tak samo "na czasie"? Czy oglądając swoje dotychczasowe zdjęcia myślałyście o tym? Czy kiedyś w przyszłości będziemy musiały myśleć "co ja sobie wtedy myślałam?". Chciałabym mieć takie (jak powyżej) zdjęcia, by po latach stwierdzić, że dobry wybrałam kierunek, bo choć to tylko na zdjęciach, nadal wygląda dobrze. Ja mam na swoim koncie kilka zdjęć, na których wyglądam jak przebieraniec. A wy?

Will our photos look so contemporary in the future? Have you ever thought about it when browsing through your old photos? Will we raise our brows and think "what was I thinking?". In the future I'd love to have such photos to be proud of the way they got old.
Now, I do have several pictures where I look like a clown. Do you?

Comments